بازی با خوک ها پرواز

بازی-با-خوک-ها-پرواز

تیرانداز و سرعت که در آن برای کشتن پرواز خوک.

رای گیری 11
برای 10
منفی 1
توجه داشته باشید 0.9090909090909091
9