Trò chơi FPS

DownTheSight cung cấp một lựa chọn hơn.100 trò chơi FPS..
Khám phá thế giới của.Viễn Tây.và chơi như một.cao bồi tìm kiếm cho một cuộc đấu., Nhảy vào trung tâm của cuộc xung đột bằng cách tích hợp.một đơn vị tinh nhuệ Mỹ., Chơi trong vigilante.bắn tỉa trò chơi....