Chụp tàu vũ trụ ngoài hành tinh

Chup-tau-vu-tru-ngoai-hanh-tinh

Những người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm đất đai, ngăn chặn sự hạ cánh bằng cách cắt tàu của họ trong chuyến bay. Thưởng thức!

Biểu quyết 2
Đối với 2
Nhược điểm 0
Lưu ý 1.0
9